Regulamin i umowa klubowa zobowiązuje zawodnika do reprezentowania barw klubu , startu w zawodach w koszulce klubowej z wyjątkiem punktu 6 umowy klubowej.

Zawodnik WKM Więcbork który podpisał kontrakt z zespołem sponsorskim zgłoszonym do klasyfikacji sponsorskiej ma prawo reprezentowania barw sponsora .

W umownej kwestii barw klubu i zespołu sponsorskiego zawodnik WKM Więcbork ma obowiązek zgłoszenia prośby o dodanie logo klubu WKM Więcbork na koszulce zespołu sponsorskiego.

ROK 2017

ROK 2014 – 2016

ROK 2013 – 2014

ROK 2013 – 2014

ROK 2011-2013

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI