Zarząd

Prezes Szymon Grzegorczyk


V-ce Prezes Adam Nowacki


Skarbnik Karol Sobiech


Sekretarz Karol Rogalski


Członek Rafał Michalak


Członek Marcin Seydak