Regulaminy / Harmonogramy / Licencje / Ubezpiecznie/RODO


HARMONOGRAM CZASOWY MIĘDZYNARODOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI W MOTOCROSSIE

Kliknij tu


 Licencje 2019

Kliknij tu


Ubezpiecznie 2019

ubezpiecznie do licencji  PZM kliknij tu

Ogólne warunki ubezpiczenia do licencji PZM kliknij tu

Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu PZM kliknij tu 

Polecamy !!!

( ubezpiecznie tylko u agenta PZU lub ALLIANZ )

Prywatne ubezpiecznie na zawody jednio dniowe i całoroczne w PZU SPORTuprawianie sportów ekstremalnych

kliknij tu 

Ubezpiecznie na zawody jednio dniowe i całoroczne w ALLIANZ  uprawianie sportów ekstremalnych

kliknij tuRegulamin i harmonogram Mistrzostwa Strefy Polski Północnej 2019

 


Badania lekarskie 2019

 


Regulamin Sportu Motocyklowego


Karta Wypadkowa zawodnika sportu motocyklowego PZM


W związku z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Więcborski Klub Motorowy ul. Wyzwolenia 9 89-410 Więcbork przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes WKM Więcbork a dane te są  z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzanie przez klub WKM Więcbork dane osobowe członków klubu WKM Więcbork oraz kandydatów na członków klubu WKM Więcbork pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych klubu WKM Więcbork jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie WKM Więcbork. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie WKM Więcbork. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu WKM Więcbork albo z wystąpieniem z klubu WKM Więcbork;
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu wkmwiecbork@o2.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu WKM Więcbork. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. Będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu WKM Więcbork , a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora  przez czas ich realizacji,
  4. Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub WKM Więcbork dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).

 

Dodaj komentarz

You must be Zaloguj się, aby dodać komentarz.