2020 KALENDARZ MOTOCROSS MP & PP

PZM mając na uwadze możliwość płynnego rozpoczęciem sezonu 2020, GKSM we współpracy z Klubami opracowała nowy Projekt Kalendarza rozgrywek na sezon 2020. Zaznaczamy, że w miarę rozwoju sytuacji związanej z epidemią, terminy rozgrywek mogą ulec modyfikacjom.